บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด
 

  หน้าแรก     ล่องเรือเจ้าพระยา เรือเช่า   เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือไหว้พระอยุธยา


 
  
สำรองบริการออนไลน์ เกี่ยวกับการสำรองบริการ
  ล่องเรือเจ้าไหว้พระอยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล


   

 

ล่องเรือไหว้พระอยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล

รหัส : CR05

เวลาทำการ :


1 มกราคม 2562- 31 ตุลาคม 2563


เวลา 07.30- 16.00น.


 

ราคา ส่วนลด ล่องเรือไหว้พระอยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล

ผู้ใหญ่

ท่านละ 1,550 บาท

เด็ก 4-10 ขวบ

ท่านละ 1,150 บาท

ในกรณีต้องการรถ รับ - ส่ง เพิ่มท่านละ 150 บาท

 

จองเรือไหว้พระอยุธยา โทร 02 758 5035

 

อัตรานี้รวม :
- ชา หรือ กาแฟ และน้ำดื่ม
- อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
- ค่าบริการรถโค๊ช เดินทางจากกรุงเทพ -อยุธยา
- ค่าบริการล่องเรือแกรนด์เพิร์ล
- ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ


 

รายละเอียด เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือไหว้พระอยุธยา

07.00 น.    พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ 2  

07.30 น.    พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย 
โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

08.30 น.    เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ
ภายในพระบรม มหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย  พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์,
พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญและหอวิฑูรทัศนา

10.30 น.    เดินทางถึง วัดมหาธาตุ   ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม
และโบราณสถานที่งดงามออกเดินทางต่อสู่ วัดพระศรีสรรเพชญ์   
 เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ไหว้พระซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ  

13.00 น.      ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือ แกรนด์เพิร์ล
ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา
พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ 
ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  
ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น.    บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
ในช่วงเวลานี้เรือจะล่องผ่านสถานที่สำคัญริมลำน้ำเจ้าพระยาอาทิ 
โบสถ์แม่พระลูกประคำ , วัดกัลยาณมิตร , โบสถ์ซานตาครูส , วัดอรุณราชวราราม 
, พระบรมมหาราชวัง ,สวนสันติชัยปราการ , สะพานพระราม8 , สวนหลวงสะพานพระราม8

16.00 น.    เรือ แกรนด์ เพิร์ล เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

แผนที่ เรือแกรนด์เพิร์ล

 

 

ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
พิกัด GPS : 13.730263 , 100.513709

 บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623

221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039

IN 7

25/10/2019