บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 48 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ เรือสำราญ เรือล่องแม่น้ำโขง เชียงราย สิบสองปันนา และ นำเที่ยว เชียงตุง เชียงรุ่ง
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
Untitled Document
02 758 5035 - 7


 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้

  
  บริการจองเรือ เรือสำราญ เรือ นำเที่ยว ออนไลน์
ชื่อ : เรือล่องแม่น้ำโขง เชียงราย สิบสองปันนา และ นำเที่ยว เชียงตุง เชียงรุ่ง Mekong River Cruise Jinghong Cruise
รหัส : CR22
เวลาทำการ : ทุกวัน เหมาลำ
รายละเอียด :
รายการล่องเรือ และ นำเที่ยวต่างๆ
เชียงรายสิบสองปันนา โดยเรือ 5 วัน 4 คืน
โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน กับมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
เหนือสุดสยามสู่นครเชียงตุง แม่สาย – เชียงตุง – แม่สาย 2วัน 1คืน
มิงกะลาบาเมียนมาร์ เมืองโบราณในประวัติศาสตร์ 3 วัน 2 คืน
รายการ : เชื่อมสัมพันธไมตรีสิบสองปันนา - เชียงราย อารยธรรมแน่นแฟ้น ดินแดนสิบสองปันนา ตระการตานกยูงทอง 5 วัน 4 คืน
รายละเอียด : เดินทาง ทุกวันจันทร์ และวันพุธ

วันแรก กรุงเทพฯ – แม่สาย
05.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่แม่สาย จ.เชียงราย
เที่ยง รับประทานอาหารที่ จังหวัดพิษณุโลก
เย็น เข้าเช็คอิน ณ โรงแรม แม่โขง เดลต้า บูติค โฮเทล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ชมบรรยากาศยามเย็นของพรมแดนไทยพม่า บนพระธาตุดอยเวา พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เชียงแสน – เชียงรุ้ง
เช้า ออกเดินทางไปท่าเรือเชียงแสน พร้อมสัมภาระ ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรือออกจากท่าล่องไปตามลำน้ำโขง
รับประทานอาหารเช้าในเรือ ระหว่างทาง ชมธรรมชาติสองฝั่งริมน้ำโขงในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้น เรือจะล่อง
ผ่านระหว่างไทยและ สปป.ลาว ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ สู่ลำน้ำสากลระหว่าง สปป.ลาวและเมียนม่าร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมบรรยากาศความงดงามและ สมบูรณ์ของป่าไม้ และวิถีชีวิตของชาวสองฝั่งโขงในยามรุ่งอรุณ ชมโขดหินเจ็ดสี
ป่าหินใต้น้ำ และหาดทรายกลางลำน้ำโขงที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างน่าประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสนุกสนานกับคาราโอเกะและเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
ที่แสนจะงดงาม
เย็น เรือเข้าเทียบท่าเรือเชียงรุ้ คณะส่วนราชการสิบสองปันนาให้การต้อนรับ เข้าเช็คอินโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวไทลื้อ
และสิบสองปันนา

วันที่สาม กาหลั่นป้า – สะพานแขวน – ลานลิง – เทียนเฉิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า หรือ “เมืองฮำ” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ของ
พี่น้องไทยสิบสองปันนา หรือชาวไทยลื้อ เข้าชมตลาดเช้าของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่นำสินค้ามาวางเรียงราย
ขายกันอย่างใหม่ๆ สดๆ จากสวน และแวะนมัสการเจดีย์ทอง ที่วัดมหาราชสุทธวาส ที่เก่าแก่นับพันปี ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นสถานที่จำลองของชนกลุ่มน้อยใหญ่ที่มีประเพณีและการแต่งกายความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันและ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หลังจากนั้นช้อปปิ้งชื้อสินค้าตามอัธยาศัย เที่ยวชมโรงงานเจียระไนหยกด้วยฝีมือการเจียระไนของคนพิการอันลือชื่อของคนจีน พร้อมทั้งฟังประวัติความเป็นมา
ของมังกรลูกที่ 9 ท่านจะได้เลือกซื้อหยกแท้ เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่สิบสองปันนา
บ่าย นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง สู่อีกฝั่งหนึ่งของสิบสองปันนา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเชียงรุ้ง เจดีย์เก่าจอมทอง
พระธาตุจอมหมอก และชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เดินทางข้ามสะพานเชือกชมลานลิง สวนลิงที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีลิงสายพันธุ์ต่างๆ
โดยเฉพาะลิงเผือกที่ชื่อ จินเจิน ซึ่งคงเหลืออยู่ตัวเดียวในเอเชีย หลังจากเหนื่อยมาทั้งวัน มาผ่อนคลายด้วยการพักแช่เท้าและ
นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรจีน โดยวิธีนวดแบบจีนยูนนาน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงของชนเผ่าไทลื้อ และร่วมสนุกกับนักแสดงบนเวที,
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าเทียนเฉินซึ่งเป็นห้างที่นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาผู้ผลิต พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เผ่าไอนี่ – วัดป่าเจ – สวนม่านทิง – อนุสาวรีย์ โจว เอิน ไหล
เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวชมศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (อาข่า) หรือสวนป่าดงดิบป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
พืชพันนานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูงทอง / นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง ชมชาวเผ่าต่างๆ
ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี่ และสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอาข่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นลื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารที่ ภัตตาคารเมืองเชียงรุ้ง หรือระดับเดียวกัน
บ่าย ชมสวนม่านทิง ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยอยู่คือราชอุทยานหลวงพระราม
กับอุโบสถแปดเหลี่ยม พระเจดีย์ อนุสาวรีย์ โจว เอิน ไหล ชมต้นโพธิ์ที่สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงปลูกไว้ 2 ต้น เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ.2528 และชมต้นลาน ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จสิบสองปันนา
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2536 ในพื้นที่กว่า 3,000 ตร.กม. ณ วัดป่าเจย์
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ช้อปปิ้งซื้อสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เชียงรุ้ง – เชียงแสน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พาคณะส่งที่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับ
08.00 น. เรือออกจากท่าเรือเชียงรุ้ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เย็น คณะเดินทางถึงท่าเรือเชียงแสน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ :
เชียงรายสิบสองปันนา โดยเรือ 5 วัน 4 คืน
ท่านละ 15,500 บาท

อัตรานี้รวม
- รถบัส 45 ที่นั่ง ไปกลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ
- ที่พัก เชียงราย 1 คืน
- ค่าตั๋วเรือโดยสาร ไป – กลับ (เชียงแสน – เชียงรุ้ง – เชียงแสน)
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – เชียงรุ้ง
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่ารถปรับอากาศ , ค่าโรงแรมที่พัก เชียงรุ้งระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร – น้ำดื่ม ทุกมื้อ
- ค่าวีซ่าจีน
- ค่ามัคคุเทศก์ไทย – จีน
- ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ บริษัท AIA(1,000,000บาท)


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าทิปคนขับรถ/ไกด์


หมายเหตุ
- หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่าย 1- 1.5 นิ้ว 2 ใบ

รายการ : โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน กับมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
รายละเอียด : เดินทาง ทุกวัน

08.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือนกยูงทอง 1 นำท่านชมเรือสำราญขนาด 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 22 ห้อง ห้องอาหาร ห้องจำหน่ายสินค้า ห้องชิมชา และดาดฟ้าเรือ จากนั้นพาท่านไปขึ้นเรือยอร์ชความเร็วสูง สะอาด สะดวก ปลอดภัย มาตรฐานสากล
08.30 น. เรือออกจากท่า ล่องทวนน้ำขึ้นไปทางชายแดนจีนตอนใต้
08.50 น. ผ่านศูนย์การค้า 5 เชียงพลาซ่า สถานที่ๆ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากสี่ห้าประเทศในแถบนี้
08.55 น. ถึงจุดนัดของชาวประมง เมื่อออกเรือหาปลาและกลับมาจากเอาปลาที่หาได้มาขังไว้ในกระชังตรงจุดนี้ส่วนมากเป็นปลาแค้ ปลาคัง ปลากด ปลาราหู ปลาเนื้ออ่อน
09.20 น. เรือแล่นผ่านจุดที่แม่น้ำ 3 สาย คือ รวก-สาย-โขง มาบรรจบกัน และหากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นแม่น้ำสองสี จึงทำให้ จ.เชียงราย ได้ชื่อว่า “ดินแดนเจ็ดสายน้ำ สามฝ่ายฟ้า สามสิบห้าดอย” และในจุดนี้เดิมชื่อ “สบรวก” แต่ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “สามเหลี่ยมทองคำ”
09.45 น. ผ่านโรงแรม Paradise Resort อัครสถานความบันเทิงที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศพม่า แล่นผ่านท่าเรือนานาชาติบ้านมอม (สปป.ลาว) ท่าเรือบ้านโป่ง (พม่า) เป็นท่าเรือที่ขึ้นลงสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย-จีน และมีจุดที่สามารถผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองได้ และทั้ง 2 ประเทศสามารถไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย
10.30 น. ถึงหมงชีเต่า เกาะกลางน้ำโขงและป่าหินน้ำโขงตอนต้น เรือจอดลอยลำให้เก็บภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์
11.30 น. ออกจากหมงชีเต่า ล่องเรือกลับ รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ระหว่างทางจะได้พบกับเรือสินค้าขนาดใหญ่ บรรทุกสินค้าหลากหลายชนิดที่แล่นบนแม่น้ำโขง เช่น เรือบรรทุกผลไม้, เรือบรรทุกดอกไม้, เรือบรรทุกรถยนต์ เป็นต้น
12.00 น. ถึงโรงแรมพาราไดซ์ รีสอร์ท เยี่ยมชมกิจการต่างๆ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางต่อไปยังเกาะดอนซาว เกาะที่ใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว เพื่อเลือกชมและซื้อสินค้านานาชนิดจากกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
15.30 น. ออกจากเกาะดอนซาว มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเชียงแสน
16.00 น. เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือเชียงแสน
16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ :
โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน กับมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
ท่านละ 1,690 บาท
รายการ : เหนือสุดสยามสู่นครเชียงตุง แม่สาย – เชียงตุง – แม่สาย 2วัน 1คืน
รายละเีอียด :

วันแรก
เช้า พบกันที่ด่านพรมแดน อ.แม่สาย เหนือสุดแดนสยาม เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของไทย-พม่า จากนั้นพาข้ามท่านข้ามแดนสู่ประเทศเมียนม่าร์ แวะพักที่ร้าน Duty Free Shop เพื่อรอขั้นตอนการทำเอกสารตรวจคนเข้าเมืองสหภาพเมียนม่าร์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงตุง ตามเส้นทางทัพแห่งราชอาณาจักรไทยสมัยรัชกาลที่ 4 เชียงตุงเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน ทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานกับไทยล้านนา ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ตลอดทางท่านจะได้พบเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ เช่น อาข่า ไทยลื้อ ตลอดเส้นทาง 162 กม. บนถนนเลียบชายเขาและลำห้วยใส ที่ไหลรินตลอดทาง
เที่ยง ถึงเชียงตุง รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นพาท่านเดินทางขึ้นไปวัดพระยืนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฉาน ไปชมต้นไม้ยักษ์ขนาด 10 คนโอบ อายุ 250 ปี เป็นต้นไม้คู่เมืองเชียงตุงปลูกโดยพระเจ้าอลองพญา, ชมเจดีย์จองคำ, หมู่บ้านตีดาบของชาวไทยใหญ่, วัดหัวข่วง เป็นวัดมหาราชฐานหลวงและโรงเรียนสอนปริติธรรม ส่วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัด จะเป็นหลังคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะของมัณฑะเลย์ และพิพิธภัณฑ์ชาวไทยใหญ่ แล้วพาท่านชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงที่หนองตุง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง เช็คอินโรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารจีนในเชียงตุง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้าพาท่านชมตลาดเช้า ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจากหลากหลายเผ่า แต่งกายตามลักษณะเผ่าของตน เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองแปลกๆ ซึ่งหาชมได้ยาก ชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ยักษ์ โรตี ลูกชิ้นหมูและเนื้อที่ทำให้กินกันใหม่ๆ หรือขนมจีนของไทยใหญ่ตามอัธยาศัย แวะไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง
เที่ยง รับประทานกลางวันที่เชียงตุง ออกเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก แวะนมัสการเจดีย์ชเวดากองจำลอง, พระหยกขาว, พระสามมิติและจับจ่ายซื้อสินค้า ที่ร้านท่าขี้เหล็กอินเตอร์ชอป เป็นร้านค้าปลอดภาษีขนาดใหญ่มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า และสินค้าจากจีนอีกนานาชนิด
เย็น กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ :
เหนือสุดสยามสู่นครเชียงตุง แม่สาย – เชียงตุง – แม่สาย 2วัน 1คืน 

ท่านละ 3,499 บาท (เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน)

อัตรานี้รวม ที่พัก, อาหาร 5 มื้อ, ค่าเข้าชมสถานที่, บัตรผ่านแดนไทย, พร้อมรถรับส่ง

รายการ : มิงกะลาบาเมียนมาร์ เมืองโบราณในประวัติศาสตร์ 3 วัน 2 คืน
รายละเอียด
: เดินทาง 21 ก.ค., 18 ส.ค., 15 ก.ย., 15 ต.ค. 50

วันแรก เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก – เมืองลา
เช้า คณะพร้อมกันที่ด่านพรมแดนไทย-พม่า เดินทางโดยรถปรับอากาศ เข้าพักรับประทานอาหารว่างที่ร้าน Tachileik Inter Shop อาคารกระทรวงพาณิชย์ สหภาพพม่า เชิงสะพานมิตรภาพพม่า-ไทย เพื่อรอขั้นตอนทำเอกสารตรวจคนเข้าเมืองสหภาพพม่า ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงตุงตามเส้นทางเดินทัพแห่งราชอาณาจักรไทย สมัยรัชกาลที่ 4 เชียงตุงเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานกับไทยล้านนา ซึ่งควรค่าแก่การศึกษา ใช้ระยะเดินทางชมทิวทัศน์และความเป็นอยู่ของชนเผ่าอาข่า ไทยล้านนา ไทยลื้อ ตลอดเส้นทาง 162 กม. บนถนนเลียบชายเขา และห้วยน้ำใสที่ไหลรินตลอดทาง
เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองเชียงตุง
บ่าย ออกเดินทางจากเชียงตุงไปเมืองลา ระยะทาง 90 กม. บนเส้นทางที่รัฐบาลจีนสร้างเพื่อเชื่อมเส้นทางการค้าขนส่งและแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม โดยเดินทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่ และหุบเขาสวยงามผ่านบ้านเรือนชนเผ่าต่างๆ ชาวไทยลื้อที่อาศัยอยู่เนินเขาตามไหล่ทางตลอดเส้นทาง
เย็น ถึงเมืองลา เมืองใหญ่ชายแดนพม่า-จีน เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษที่ 4 ที่ทางการพม่าให้สิทธิ์ในการปกครองตนเอง และใช้เงินสกุลหยวน เช็คอินโรงแรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบจีนยูนาน หลังรับประทานอาหารนำท่านชมเมืองยามค่ำ ช้อปปิ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เมืองลา – เชียงตุง
เช้า เดินเที่ยวตลาดเช้าเมืองลา รับประทานอาหารเช้า / เข้าชมตลาดเช้าชายแดนจีน-พม่า เที่ยวชมวิธีชีวิตชาวไทยลื้อนำของสินค้าชนเผ่าพื้นเมืองออกมาขายกัน ไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารป่าหรือพืชพักผลไม้อาหารพื้นเมืองต่างๆ จากนั้นแวะไปชายแดน ถ่ายรูปกับหลัก กม.1 ชายแดนจีน แวะเข้าพิพิธภัณฑ์ฝิ่น, วัดพระนอน แวะช้อปปิ้ง เสื้อผ้า, เครื่องไฟฟ้า, เครื่องหนัง, เครื่องสำอางนานาชนิด, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์มือถือ, ชุดชาในราคาปลอดภาษี พระพุทธรูปยืนบนเจดีย์ ชเวจินตอ ประจำเมืองลา พร้อมเจดีย์จำลองสำคัญของพม่า
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองลา ออกเดินทางจากเมืองลา
บ่าย ออกเดินทางกลับเมืองเชียงตุง เป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออกเป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไตและไตเขิน จึงมีวัดต่างๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่าห้าสิบวัดภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทำให้สิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมือง แบบอาณานิคมอังกฤษ ผสมผสานกับสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น ถึงเมืองเชียงตุง แวะนมัสการวัดมหาเมี๊ยมุนิ ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง หลังจากนั้นแวะชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงที่หนองตุง เข้าเช็คอินห้องพัก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สาม เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินชมตลาดเช้า ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งที่ผู้คนจากหลายเผ่าจะแต่งกายตามลักษณะหลายเผ่าของตน เข้ามาซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองแปลกๆ ซึ่งหาดูได้ยาก ชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ยักษ์ โรตี ลูกชิ้นหมูและเนื้อที่ทำให้กินกันใหม่ๆ หรือขนมจีนไทยใหญ่ตามอัธยาศัย เดินทางขึ้นไปที่ วัดพระยืนที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐฉาน จากนั้นลองขึ้นไปชมต้นไม้ยักษ์ขนาด 10 คนโอบ อายุ 250 ปี เป็นต้นไม้คู่เมืองเชียงตุง ปลูกโดยพระอลองพญา ชมเจดีย์ของจองคำ, หมู่บ้านตีดาบของชาวไทยใหญ่, วัดพระแก้ว, สักการะพระสถูปเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง, วัดหัวข่วงเป็นวัดราชฐานหลวง และโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม ส่วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัดจะเป็นหลังคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะ ของมัณฑะเลย์และพิพิธภัณฑ์ชาวไทยใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงตุง ออกเดินทางสู่ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ นมัสการเจดีย์ชเวดากองจำลอง, พระหยกขาว พระสามมิติ และจับจ่ายซื้อสินค้าที่ร้าน Tachileik Inter Shop เป็นร้านขายของปลอดภาษีและที่ตลาดท่าล้อจังหวัดท่าขี้เหล็กมีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า และสินค้าจีนอีกนานาชนิด
เย็น กลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
 

ค่าบริการ :
มิงกะลาบาเมียนมาร์ เมืองโบราณในประวัติศาสตร์ 3 วัน 2 คืน
ท่านละ 5,999 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-พม่า และเมืองลา
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่ารถปรับอากาศ, ค่าโรงแรมที่พัก เชียงตุง, เมืองลา สะอาดและปลอดภัย
- ค่าอาหาร – น้ำดื่ม ทุกมื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์ไทย – พม่า
- ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ บริษัท AIA 500,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ควรไปถึงท่าเรือ ก่อนเวลา เล็กน้อย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039

  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่ใ่ช้บริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:  

เงินสด
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ผ่านตู้ ATM
บัตรเครดิต

แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039