update 15/10/2014
     
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด
 
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ล่องเรือ เรือเช่า ล่องเรือ อนันตธารา อยุธยา เกาะเกร็ด บางไทร 3 วัน
สำรองบริการออนไลน์ เกี่ยวกับการสำรองบริการ
  บริการจองเรือ เรือสำราญ เรือ นำเที่ยว ออนไลน์


 

ราคา ล่องเรืออนันตธารา อยุธยา เกาะเกร็ด บางไทร บางปะอิน 3 วัน
ชื่อ : เรืออนันตธารา อยุธยา เกาะเกร็ด บางไทร บางปะอิน
รหัส : CR 38

เวลาทำการ : ออกเดินทาง ทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสฯ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม 2555

โปรโมชั่น ล่องเรืออนันตธารา อยุธยา

- Single Bed Room

44,000 บาท

- Double Bed Room

52,000บาท  

- Double Bed Room
180,000 บาท/ เหมาทั้งลำ (ไม่เกิน 8 ท่าน)

อัตรานี้รวม:
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุ
- เครื่องดื่มปราศจาก แอลกอฮอลล์  cabin
- มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

จอง เรือมโนราห์ โทร 02 758 5035-7

 

รายละเอียด ล่องเรืออนันตธารา อยุธยา เกาะเกร็ด บางไทร บางปะอิน 3 วันเรืออนันตธารา เรือไม้ ที่เปล่งประกาย บนผืนน้ำเจ้าพระยา จะพาท่านล่องไปบนสายน้ำหลักของไทย
เพื่อชมความงามของทัศนียภาพ ตลอดสองข้างทาง ตั้งแต่ กรุงเทพมหานคร จนถึง พระนครศรีอยุธยาแผนผัง การล่องเรืออนันตธาราวันแรกของการเดินทาง

10:00 ออกเดินทางจากท่าเรือ Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa โดยการต้อนรับอันอบอุ่น จากเจ้าหน้าที่ประจำเรือ
พร้อมเครื่องดื่มและผลไม้ต้อนรับ

10:50 เดินทางถึงวัออรุณ วัดที่นับเป็นสัญลักษณ์ของ กรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระปรางค์ทรงจอมแห
โดดเด่น ซึ่งสร้างตามคติเขาพระสุเมรุ เรือมโนราห์ ซอง จะแวะจอดที่นี่ จนถึงเวลา 11.30 เพื่อให้ท่านเข้าชมบริเวณวัด

11.50 เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี ชมเรือพระราชพิธี ต่างๆ ที่สวยงาม และ มีชื่อเสียง อาทิ เรือสุพรรณหงส์
เป็นต้น

12:45 รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ หลังอาหารกลางวัน เดินทางถึงเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เกาะซึ่งเกิดจากการขุดคลอง
บนแผ่นดิน และเกิดการกัดเซาะจนกลายเป็นเกาะ เกาะเกร็ด มีประชาชนเชื่อสายมอญ จำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพ หัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา ให้ท่านพักผ่อน สบายๆ จนเวลา 16.00 โดยประมาณ ทางเรือจะบริการ ชา แซนวิช และของว่างแด่ท่าน

16:30 เดินทางสู่ วัดปทุมคงคา แวะให้อาหารปลา

17:30 เดินทางสู่ วัดสามัคคี เพื่อชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

19:30 หลังพักผ่อน เชิญท่านรับประทานอาหารว่าง บนเรือ

20:00 เสริฟอาหารค่ำ(ไทย) และ ไวน์ ก่อนแยกย้ายเข้าสู่ห้องพักของท่าน


วันที่สองของการเดินทาง


8:00 เชิญชวนท่าน ตักบาตร และเที่ยวชมภายในวัด สามัคคี

9:00 อาหารเช้าถูกเสริฟ ระหว่างเรือล่อง ให้ท่านชมทิวทัศน์ ริมน้ำตลอดสองข้างทาง

13:00 บริการ อาหารกลางวัน พาสต้า และ สลัด

14:00 เดินทางถึง วัดพนัญเชิง วัดเก่าแก่สมัยอู่ทอง ที่ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโต จากนั้น เดินทางโดยรถ เพื่อเที่ยวชมมรดกโลก
ในเขตพระนครศรีอยุธยา

17:30 จากอยุธยา เดินทางสู่ อ. บางปะอิน โดยรถ ค่ำคืนนี้พักค้างบนเรือ ในบริเวณ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

18:30 หลังพักผ่อน เชิญท่านรับประทานอาหารว่าง บนเรือ

20:00 เสริฟอาหารค่ำ(ไทย) ก่อนแยกย้ายเข้าสู่ห้องพักของท่าน


วันที่สามของการเดินทาง

8:00 อาหารถูกเสริฟจากครัวของเรือ อนันตธารา

9:00 นำเที่ยววัดนิเวศ ธรรมประวัติ วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะผสมผสาน สถาปัตยกรรม กอธิค

9:30 จากวัดนิเวศ ธรรมประวัติ เดินสู่ พระราชวังบางปะอิน ซึ่งถูกสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (อยุธยา) และถูกทิ้งร้างนานถึง
80 ปี รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริ ต่อเติม และซ่อมแซม อาคารหลายหลัง ภายในมีกลุ่มอาคารตำหนักต่างๆ ลักษณะผสมผสาน
ทั้งแบบ ไทย จีน และยุโรป

10:30 เดินทางสู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

12:00 เดินทางถึง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยรถ ชมผลงาน หัตถกรรม อาทิ ทอผ้า สลักไม้ เครื่องเงิน ต่างๆ ณ ที่นี้ให้ท่านอิสระ
ถึงเวลา 13:00 น.

13:30 อาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง

15:00 บริการชา ระหว่างการเดินทางกลับ

16:30 กลับสู่ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

แผนที่ท่าเรือ อนันตธารา อยุธยา

 

ท่าเรือโรงแรม อนันตทารา บางกอก ริเวอร์ไซด์แอนด์สปา

 

 

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623

221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039

IN 7

25/05/2018