update 15/10/2014
     
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด
 
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ล่องเรือ เรือเช่า ล่องเรือ แม่น้ำปิง เชียงใหม่
สำรองบริการออนไลน์ เกี่ยวกับการสำรองบริการ
  บริการจองเรือ เรือสำราญ เรือ นำเที่ยว ออนไลน์


 

ราคา ล่องเรือแม่น้ำปิง เวียงกุมกาม เชียงใหม่
ชื่อ : ล่องเรือแม่น้ำปิง เวียงกุมกาม เชียงใหม่
รหัส : CR 43
รายการล่องเรือแม่ปิง

 
 

รายการที่ 1 ล่องเรือแม่น้ำปิง (ไปกลับ และ เที่ยวเดียว)
เวลาทำการ 8.30 น. – 17.30 น. ทุกวัน (ไป-กลับประมาณ 2 ชั่วโมง)

รายละเอียด
บริการเรือหางยาว (2-4 ที่นั่ง )
เรือเอี้ยมจุ้น(เรือไม้สักโบราณ)(10-24 ที่นั่ง)
หรือเรือทานอาหาร (48 ที่นั่ง ) ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ ณ วันเดินทาง

ลงเรือที่ท่าเรือวัดชัยมงคล นำคณะท่านขึ้นไปทางเหนือประมาณ 8 ก.ม. (ประมาณ 45 นาที) เพื่อชมบรรยากาศ
ธรรมชาติ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปิง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ ที่ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์
ของเมืองเชียงใหม่ ตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำปิง หรือ “แม่ระมิงค์” ในระหว่างทาง จะมีพนักงานบรรยาย
สถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทาง และจะหยุดเที่ยวชมปลายทางที่บ้านชาวนา
บ้านชาวนา นำคณะท่านเดินเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติและบรรยากาศที่มีกลิ่นไอของความเป็นพื้นบ้านของไทยเรา
ชมพืชผักสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน สมุนไพรในการทำยาพื้นบ้าน ต่างๆ หลากหลายชนิด
ชมนาข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ชมอุปกรณ์การทำประมงน้ำจืด อุปกรณ์ การทำนา สาธิตการโม่ข้าว สีข้าว ฝัดข้าว
ชมและศึกษาประวัติแม่น้ำปิงตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไหลไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบนลำไม้ไผ่
พร้อมทั้งบริการผลไม้รวมและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยไม่อั้นให้ฟรี
นอกจากนี้คณะท่าน สามารถสั่งทานอาหารได้ที่บ้านชาวนา ทางเรามีบริการ ข้าวซอย ผัดไทย ขนมหวานไทยๆ
กาแฟโบราณ กาแฟสด และของฝากต่างๆ (ข้าวซอย-ผัดไทย ของว่าง ขนมไทย เครื่องดื่ม ของฝาก)

รายการนี้เป็นการ นั่งเรือไปกลับ หรือ เที่ยวเดียว โดยคณะท่านสามารถ ลงเรือที่วัดชัยมงคลและขึ้นเรือได้ที่บ้านชาวนา
หรือ ลงเรือที่ท่าเรือบ้านชาวนาและขึ้นเรือได้ที่วัดชัยมงคล
(โปรแกรมนี้จองก่อนการเดินทาง)ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการต่อท่าน (2 ท่านขึ้นไป)
โปรแกรมท่องเที่ยว

ผู้ใหญ่ 2-9 ท่าน /ท่านละ

เด็กอายุ 5 – 9 ปี /ท่านละ

ล่องเรือแม่น้ำปิง ไปกลับ
500
250
ล่องเรือแม่น้ำปิง เที่ยวเดียว
480
240
ล่องเรือแม่น้ำปิง รวมข้าวซอยหรือผัดไทย
550
225
ล่องเรือแม่น้ำปิง รวมอาหารไทยชุด
700
350

อัตรานี้รวม : กิจกรรมตามโปรแกรม
หมายเหตุ :หากต้องการรถ รับ - ส่ง กรุณาสอบถาม และมีบริการเหมาลำ สำหรับ คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยว

จอง ล่องเรือแม่น้ำปิง โทร 02 758 5035-7

 

 

 

รายการล่องเรือ แม่น้ำปิง เที่ยวเวียงกุมกาม


 
 

รายการที่ 2 ล่องเรือ แม่น้ำปิง เที่ยว เวียงกุมกาม

เวลาทำการ ทุกวัน วันละ 4 รอบ รอบ 09.00 น., รอบ 11.30 น., รอบ 14.00 น., รอบ 16.00 น.


รายละเอียด
บริการ เรือ ขนาด 20-25 ที่นั่งสะดวกสบาย ซึ่งจะนำคณะของท่าน ล่องไปทางใต้
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและธรรมชาติสองฟากฝั่งน้ำปิงจากท่าลงเรือจนถึง
ท่าเรือลุงปรีชา หน้าวัดเจดีย์เหลี่ยมประมาณ 20 นาที
จากนั้น นั่งรถม้า หรือ รถราง แล้วแต่คณะท่านต้องการ รถม้าอย่างต่ำ 2 ท่าน รถราง อย่างต่ำ 4 ท่าน ขึ้นไป
นั่งชมความเป็นธรรมชาติความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเมืองเก่าเวียงกุมกามแห่งนี้

แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม และชมโบราณสถานที่สำคัญซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในเวียงกุมกาม
ทั้ง 6 แห่ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมงและกลับมายังท่าเรือลุงปรีชาอีกครั้ง
ท่าเรือลุงปรีชา บริการผลไม้รวมและเครื่องดื่มสมุนไพรฟรี จากนั้นพาคณะของท่านนั่งเรือกลับโดย ใช้เวลาในการ
เดินทางทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง


อัตราค่าบริการ :
ผู้ใหญ่ (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป) ท่านละ 680 บาท
เด็กอายุ 5 – 9 ปี ท่านละ 340 บาท

จอง ล่องเรือแม่น้ำปิง เวียงกุมกาม โทร 02 758 5035-7

 

 


รายการล่องเรือ ดินเนอร์ แม่น้ำปิง  

รายการที่ 3 ล่องเรือ แม่ปิง ดินเนอร์ รับประทานอาหารค่ำ

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 19.00 – 20.15 น (ไป – กลับ ประมาณ 1 ชั่งโมง 15นาที)


รายละเอียด
บริการทานอาหารเย็นบนเรือทุกค่ำคืน โดยเรือขนาด 48 ที่นั่ง ชมบรรยากาศ
ทัศนียภาพแสงสียามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิง ล่องเรือผ่านตัวเมืองเชียงใหม่
และสถานที่สำคัญต่างๆ ซึมซับความรู้สึก ความประทับใจกับบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ที่เรียบโล่ง
ไร้มลพิษและคลื่นใหญ่ พร้อมทานอาหารไทยบนเรือ ประทับใจกับการบริการที่เป็นมิตร อาหารที่สะอาดรสชาดอร่อย

อัตราค่าบริการ :

ผู้ใหญ่ ท่านละ 550 บาท
เด็กอายุ 5-9 ปี ท่านละ 275 บาท


หมายเหตุ :
ท่านสามารถสั่งอาหารเพิ่มเติมได้ มีค่าบริการเพิ่มเติม

รายการอาหารชุดจะมี
ต้มยำกุ้ง ผัดผักรวม ผัดเปรี้ยวหวานปลา ปอเปี๊ยะทอด ข้าวเปล่า น้ำเปล่า ผลไม้รวม (เครื่องดื่มชำระต่างหาก)

 

จอง ล่องเรือดินเนอร์ แม่น้ำปิง โทร 02 758 5035-7

 

 

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623

221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039

EX 7

25/05/2018