บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 47 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า หน้าแรก   ช่องทาง และวิธีการชำระค่าบริการ
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 

ช่องทาง และวิธีการชำระค่าบริการ

เพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการของท่าน Edtourcenter.com และ บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทาง และวิธีการสำหรับชำระค่าบริการไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่านดังต่อไปนี้ชำระค่าบริการที่สำนักงาน บริษัทฯ

กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะชำระค่ามัดจำ หรือค่าบริการด้วยตนเองที่ สำนักงาน Edtourcenter.com หรือ บจก.ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.) ท่านสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดในเอกสารตอบรับการสำรองบริการ หรือเอกสารเสนอราคาค่าบริการ โดยแจ้งความประสงค์การชำระค่าบริการของท่าน ต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท่านสามารถชำระค่าบริการ ที่สำนักงานของบริษัทฯ ได้ในวัน และเวลาทำการของทางบริษัทฯ (เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น. )

แผนที่ ที่ตั้งสำนักงาน Edtourcenter.com หรือ บจก.ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.)

ที่อยู่
221 / 1 - 2 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

** ภายหลังจากการชำระเงินค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารสำคัญและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการรับบริการทันทีที่สำนักงาน

ชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านในการดำเนินการชำระเงินมัดจำหรือค่าบริการ ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานของ Edtourcenter.com หรือ บจก.ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.) หรือในกรณีที่ท่านมิได้พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ Edtourcenter.com หรือ บจก.ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.) จึงอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าบริการแก่ท่าน
ด้วยวิธีการชำระผ่านบัญชีธนาคาร ต่างๆ ที่ท่านสะดวก โดยท่านสามารถ สอบถามเลขที่บัญชี จากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดย บจก.ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.) มีบัญชีรองรับ กับธนาคารชั้นนำต่างๆ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย

กรณีท่านทำการชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าบริการได้ทันทีทางโทรศัพท์หมายเลข 02-758-5035-7 และกรุณาจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการดังกล่าว (Payin slip) ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-758-6296 หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค (อีเมล์) ที่ sales@edtourcenter.com

**
ภายหลังจากการชำระเงินค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารสำคัญและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการรับบริการโดยเร็วที่สุด

ชำระค่าบริการผ่านตู้ ATM

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ใช้บริการ Edtourcenter.com หรือ บจก.ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.) โดยเร่งด่วน และมีความจำเป็นต้องชำระค่าบริการนอกวันทำการธนาคาร ท่านสามารถชำระเงินผ่าน ระบบเครือข่าย ATM ตามรายเอียดบัญชีธนาคารข้างต้น (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)
กรณีท่านทำการชำระเงินค่าบริการผ่านระบบเครือข่าย ATM เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าบริการได้ทันทีทางโทรศัพท์หมายเลข 02-758-5035-7 และกรุณาจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการ “slip ATM” ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-758-6296 หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค (อีเมล์) ที่ sales@edtourcenter.com

**
การชำระค่าบริการผ่านตู้ ATM ของบางธนาคาร ท่านสามารถเลือกทำการส่งsms ยืนยันการโอนเงินค่าบริการมาที่ Edtourcenter.com หรือ บจก.ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ศ.ท.ศ.) ได้ทันที โดยส่ง sms ผ่านตู้ ATM มาที่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-691-9024

** ภายหลังจากการชำระเงินค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารสำคัญและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการรับบริการโดยเร็วที่สุด

คำแนะนำเำิ่พิ่มเติม

ขั้นตอนการชำระค่าบริการผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ระบบการรับชำระด้วยบัตรเครดิต อยู่ระหว่างการพัฒนา

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 8  Fax.
(+662) 758 6296