บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 47 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ กัวลา เก็นติ้ง ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สวนสนุกธีมปาร์ค ปิโตรนัส ปุตราจาย่า
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : กัวลา เก็นติ้ง ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - สวนสนุกธีมปาร์ค - ตึกแฝดปิโตรนัส - ปุตราจาย่า
โดยสายการบิน Malaysia Airline [MH]
รหัส : MLST01
วันเดินทาง : มกราคม – พฤษภาคม 52 ออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป
รายละเอียด :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์(ประเทศมาเลเซีย) – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
09.50-12.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ M
สายการบิน Malaysia Airline [MH]
11.05-14.15 น. เดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดย Malaysia Airline เที่ยวบิน MH 785 / 789 ( บริการอาหารบนเครื่อง)
14.10-17.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ [KLIA] ผ่านตรวจคนเข้าเมือง และ
ประทับตราหนังสือเดินทางแล้ว…… เดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นำท่านนั่งกระเช้าลอย
ฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 ก.ม. สู่ยอดเขา
“ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต เข้า ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING
อาณาเขตทั้งหมดเรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้” นครที่ไม่เคยหลับไหลจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับเกมส์การเสี่ยงโชคนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ
บริการตลอด 24 ช. ม. หรืออิสระให้ท่านใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน GENTING HIGHLAND
อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA
, ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park
อีกมากมาย แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
** คาสิโน แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, รองเท้าหุ้มส้นและไม่นุ่งขาสั้น/บนเก็นติ้ง 14-22 องศา ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตไปด้วย **

วันที่สอง เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ - ช้อปปิ้ง - สวนสนุก ธีมปาร์ค

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 1) กับบรรยากาศเย็นสบายบนยอดเขา
09.00 น. เดินทางสู่เมืองหลวงมาเลเซีย เที่ยวชม “ กรุงกัวลาลัมเปอร์” อาทิ เปโตรนัส ทวินทาว เวอร์
ซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้าน บาท ยอดตึกสูง 451.9 เมตร
, พระราชวังกษัตริย์ “ อีสตาน่า ไนการ่า”, ตึกสุลต่านอับ ดุลซามัค, ลานเมอร์เดก้าแสควร์,
อนุสาวรีญืแห่งชาติ พร้อมถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ ไว้เป็น ที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 ) จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ของที่
ระลึกจากมาเลเซีย อาทิ ผ้าบาติก, ช็อคกาแลต และสินค้าแบรนด์เนมจาก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
อาทิ Sugai Wang Plaza, Lot 10, Suria KLCC 17.00 น. สมควรแก่เวลา
เข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING HIGHLAND เป็นคืนที่ 2 อิสระให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือเชิญเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ จุดชม วิวต่างๆ ของ “ เก็นติ้ง ซิตี้” นครแห่งความบันเทิง
พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสิ่งก่อ สร้างจำลอง อาทิ หอไอเฟลจากฝรั่งเศส , เทพีเสรีภาพของอเมริกา
ตลอดจนเรือกอน โดล่าจากเวนิส เป็นต้นหรือเชิญเสี่ยงโชคภายในบ่อนคาสิโนหรูหรา
ที่จัดว่าใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชีย

วันที่สาม เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - เมืองใหม่ปุตราจาย่า - สกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า จิบกาแฟยามเช้า บริการอาหารเช้าแบบบุปเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อ ที่ 3) อำลาเก็นติ้ง
นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ “ ปุตราจาย่า” หรือเมืองหลวงในอนาคต ของมาเลเซีย
สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาจราจรของกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้นทุก วัน รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงในอนาคต โดยย้ายสถานที่ทำงานข้าราชการ ทั้งหมดมารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่
พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างเป็นระบบ นำชม มัสยิดสีชมพู, ที่ทำงานภาครัฐ ตลอดจนที่อยู่อาศัย
และสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบ ของประชาชนซึ่งห่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก. ม.
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์
เช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ต่อที่ภายในบริเวณสนามบิน
ตรวจเช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน
15.15-17.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบิน MH 782 / 780
16.20-18.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ค่าบริการ :
ผู้ใหญ่และเด็ก ราคาเริ่มต้นท่านละ ( พักห้องละ 2-3 ท่าน )
ท่านละ 8,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่านละ (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
ท่านละ 7,499 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ 1,500 บาท
อัตรานี้รวม :
- ค่าตั๋วเครื่องบิน Malaysia Airline / MH ชั้นทัศนาจร สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
- อาหารตามรายการระบุ รวม 4 มื้อ
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พักโรงแรม FIRSTWORLD HOTEL บน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ จำนวน 2 คืน
- เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนทุกประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ, กัวลาลัมเปอร์, ค่าภาษีน้ำมันและค่าประกันสายการบิน (รวมประมาณ 7,500 บาท) *
- ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าใช้จ่าย 200 บาท) *
- Surcharge เข้าพักวันศุกร์หรือวันเสาร์ (299 บาท)
- วันหยุด 5-7 ธ.ค., 23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 52, ช่วงตรุษจีน และ 10 – 16 เม.ย. 52 (เพิ่ม 799 – 1,999 บาท)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีบริการ 3 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039