บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย หาดใหญ่ เกาะปีนัง วัดเขาเต่า ปีนังฮิลล์ ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งฯ หาดใหญ่ 1 วัน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์มาเลเซีย หาดใหญ่ เกาะปีนัง วัดเขาเต่า ปีนังฮิลล์ ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งฯ หาดใหญ่ 1 วัน
รหัส : MLSHT 05
วันเดินทาง : เดินทางทุกวันศุกร์  สำหรับคณะ 8-10 ท่าน
รายละเอียด :

รับคณะหาดใหญ่ – เกาะปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ – หาดใหญ่ (-,เที่ยง,-)
07.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ หลังจากนั้นนำท่านสู่ด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจ
ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของมาเลเซีย
ที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ  ซึ่งเป็นทาง
ผ่านจากนั้นนำท่านข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งยาว 13.5 กม. ถึงเกาะปีนังเมือง
ที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสาน
โลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดง
ออกมาในรูปแบบของบ้านเรือน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสู่ป้อมปืนเก่าและชม
วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ ขนมเปี๊ยะ
บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และ อื่นๆอีกมาก หลังจากนั้นนำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า ”
ซึ่งจะมีเต่ามากที่สุดในวัดนี้ เชิญให้อาหารเต่าและชมเจดีย์หมื่นพระเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชมปีนังฮิลล์  โดยนั่งรถรางไฟฟ้าชมทัศนียภาพรอบเกาะซึ่งสามารถ
มองเห็นสะพานปีนัง ภายในบนนี้จะมีวัด และโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมายกับบรรยากาศ
ที่เย็นสบาย เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ด่านบูกิตคายูอีตัม ด่านจังโหลน แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่
ห้างฯ ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายหลังจากนั้นนำท่านถึงด่านสะเดาทำการตรวจประทับตรา
หนังสือเดินทางพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้า
สู่หาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
(โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
อัตราค่าบริการ :
สำหรับผู้เดินทาง 8 – 10 ท่านขึ้นไป
ท่านละ 900 บาท

ค่าบริการนี้รวม :
- รถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานคอยให้บริการ
- อาหารตามที่ระบุในรายการ 1 มื้อ
- มีปีนังฮิลล์
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท (กรุณาแจ้งชื่อก่อนการเดินทาง)

อัตรานี้ไม่รวม :

- อาหาร+เครื่องดื่มที่เรียกเอง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039