update 15/10/2014
     
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด
 
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวรดำน้ำ เกาะทะลุ 2 วัน
สำรองบริการออนไลน์ เกี่ยวกับการสำรองบริการ
  แพคเกจทัวร์ แพคเกจท่องเที่ยว ทัวร์


 

ราคา แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ เกาะทะลุ 2 วัน 1คืน
ชื่อ : แพคเกจทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ 2วัน
รหัส : PKCTI 02

เวลาทำการ : ทุกวัน 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

 


วันแรก

05.00 น. ( เวลาโดยประมาณที่ควรออกเดินทาง )
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงท่าเทียบเรือเกาะทะลุ รีสอร์ท ประมาณ 6 ชม.
**ไม่รวมรถไป-กลับ

10.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat / yacht ไปเกาะทะลุ ประมาณ 20 นาที

10.30 น. ถึงเกาะทะลุ เช็คอินเข้าที่พัก บ้านพักเรือนไทยประยุกต์ริมหาด
ที่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ ริมหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสได้อย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่แนะนำกิจกรรมต่างๆ และเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม ตามอัธยาศัย

12.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน บริเวณห้องอาหาร

15.00 น ขึ้นชมจุดชมวิว เกาะทะลุ หรือ เล่นน้ำบริเวณชายหาด

18.00 น. ร่วมประทานอาหารค่ำ และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น. ร่วมกิจกรรม ส่องสัตว์ยามค่ำคืน หรือ สนุกกับ บีช บาร์

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. กิจกรรมดำน้ำ ชมปะการัง และ โลกใต้น้ำ ที่อ่าวใหญ่ อ่าวเทียน และอ่าวแสง
ฝูงปลา และ ปะการังมากมาย รอท่านอยู่ที่นี่

10.00 น กลับสู่ฝั่งโดยสวัสดิภาพ เดินทางกลับพร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ
โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศเวลาและสถานที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน

 

 

ห้องพักบนเกาะทะลุ

Thai Style Villa

  

Manila Deluxe Chalet

  

 

ประเภทห้องพัก

ค่าบริการ / ต่อท่าน

Thai Style Villa ห้องแอร์

5,800

กรณีพักต่อ
3,600
   
Manila Chalet ห้องแอร์
4,800
กรณีพักต่อ

2,800

สำหรับเด็ก
- เด็กอายุ 3-10 ปี หรือ สูง 80-140 ซ.ม. ลด 30% จากราคาข้างต้น 
- เด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี ฟรี แต่ต้องชำระค่า เดินทาง 700 บาท ( ไป/กลับ)


ชาร์จเพิ่ม 500 บาท  / ท่าน ในช่วงเวลาดังนี้
- คริสต์มาสต์  24 -26 ธ.ค. 57 
- ปีใหม่ 27 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58
- สงกรานต์  11 - 16 เม.ย. 58


**ชาร์จค่าอาหารค่ำ
กาล่าดินเนอร์ ในคืนวันปีใหม่ 31 ธ.ค. 57 ราคา 1,000 บาท ต่อท่าน 
** กรณีเข้าพักช่วงสงกรานต์ ต้องเข้าพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน


อัตรานี้รวม
- บริการรถ รับส่ง หัวหิน / ชะอำ สู่ ท่าเรือ บ้านมะพร้าว โดยรถมินิบัส
- ค่าเรือเร็ว ไป- กลับ ท่าเรือ – เกาะทะลุ – ท่าเรือ
- ค่าห้องพัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
- ค่าอาหาร ทุกมื้อตามรายการ + น้ำชา, กาแฟ, โอวันติน, ขนมปัง, น้ำแข็ง, น้ำดื่ม
- เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
- กิจกรรมเดินป่าและไกด์
- เรือคายัคพายเล่นหน้าหาด


**** อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
**** สามารถเล่นกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

ค่าบริการไม่รวม
อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ซักรีด , มินิบาร์ ฯลฯ

หมายเหตุ
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าข้ามไปที่รีสอร์ท หรือขณะเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายจะไม่ผิดชอบ
กรณีเกิดความเสียหายระหว่างเดินทาง  ทางบริษัทรับผิดชอบตามความเป็นจริงแต่รวมไม่เกิน 1,000 บาท
กรณีต้องการนำเครื่องดื่มข้ามไปรีสอร์ทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามกำหนดของทางสถานที่พักเรียกเก็บ

 

 

จอง แพคเกจทัวร์ดำน้ำ เกาะทะลุ โทร 02 758 5035-7

 

 

 
 
 
 

 

 

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623

221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039

EX 7

09/06/2018