update 15/10/2014
     
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด
 
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวรดำน้ำ เกาะทะลุ 1 วัน
สำรองบริการออนไลน์ เกี่ยวกับการสำรองบริการ
  แพคเกจทัวร์ แพคเกจท่องเที่ยว ทัวร์


แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 วัน

 

ราคา แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ เกาะทะลุ 1 วัน
ชื่อ : แพคเกจทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ 1วัน
รหัส : PKCTI 03

เวลาทำการ : ทุกวัน 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

 


07.00 น. เดินทางออกจากอำเภอหัวหิน มุ่งหน้าสู่อำเภอบางสะพาน สู่ท่าเรือ KOH TALU EXPRESS
โดยรถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ V.I.P.

09.30 น. ถึงอำเภอบางสะพานสำนักงานท่าเรืออำเภอบางสะพาน
เตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางต่อไปยังเกาะทะลุ

10.00 น. ออกเดินทางไปยังเกาะทะลุโดยเรือ Koh Talu Express หรือเรือ Speed Boat
ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที

10.30 น. ตื่นตาตื่นใจกับปะการังน้อยใหญ่ ตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิดบริเวณอ่าวใหญ่

11.30 น. ดำน้ำบริเวณจุดชมปะการัง อ่าวใหญ่

12.30 น. กลับขึ้นเกาะอิ่มอร่อยกับอาหารไทยมื้ออร่อย ซึมซับกับบรรยากาศรอบ ๆ เกาะ
เก็บเกี่ยวความสวยงามที่คงไว้ซึ่งธรรมชาติและรอคอยการกลับมาอีกครั้ง.....เตรียมตัวเดินทางกลับ

14.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือบ้านมะพร้าวอำเภอบางสะพาน กลับสู่อำเภอหัวหิน

17.30 น. ถึงอำเภอหัวหินโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศเวลาและสถานที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน

 

 

แพคเกจ

ค่าบริการ ต่อท่าน

ดำน้ำตื้น  ไม่รวมรถรับ – ส่ง (หัวหิน –ท่าเรือ)
1,400

ดำน้ำตื้น รวมรถรับส่ง

2,300

 

แพคเกจ

ค่าบริการ ต่อท่าน

ดำน้ำลึก

4,000

 

อัตรานี้รวม

  • รถรับ –ส่ง จากหัวหิน / ชะอำ  - ท่าเรือบ้านมะพร้าว ( สำหรับรายการที่รวม รับส่ง )
  • เรือรับจากท่าเรือบ้านมะพร้าว – เกาะทะลุ
  • อาหารกลางวัน ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม ชา กาแฟ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ
  • อุปกรณ์ ดำน้ำ  
    ดำน้ำตื้น : หน้ากาก ดำน้ำ + สนอร์กเกิล ( ท่อหายใจ )
    ดำน้ำลึก : เวทสูท + BCD + ตีนกบ + หน้ากาก + ถังออกซิเจน ขนาดธรรมดา 2 ถัง ( 45 นาทีต่อถัง)

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา  สถานที่  
ที่คงไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่าน **

 

 

จอง แพคเกจทัวร์ดำน้ำ เกาะทะลุ โทร 02 758 5035-7

 

 

 
 
 
 

 

 

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623

221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039

EX 7

09/06/2018