บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ แพคเกจทัวร แพคเกจทัวร์ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน Free & Easy package 3 days 2 nights เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง แพ็คเกจทัวร์ ออนไลน์
ชื่อ : แพคเก็จทัวร์ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน Free & Easy package 3 days 2 nights เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
รหัส : PKSPSL 01
เวลาทำการ : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2552
รายละเอียด :

วันแรก
รับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต, นำเที่ยวเขารัง, ถนนถลาง, อาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทนาน
วัดฉลอง, ร้านมุกภูเก็ต, โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์, แหลมพรหมเทพ, เดินทางกลับที่พัก

วันที่สอง
อาหารเช้าที่โรงแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
อาหารเช้าที่โรงแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย, ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต
 ค่าบริการ :
ช่วงเวลา 01/11/08 – 30/04/09
ท่านละ 4,600 บาท
ช่วงเวลา 01/05/09 – 31/10/09
ท่านละ 3,800 บาท
อัตรานี้รวม :
- ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (Sea Sun Sand / Papa Palace / Patong Lode หรือเทียบเท่า)
- รถรับ –ส่ง สนามบินและท่องเทียวในเมืองภูเก็ต
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ประกันฯ

อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าบริการเพิ่มสำหรับห้องพักช่วง High season และวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาสอบถาม
- Gala Dinner สำหรับบางโรงแรมช่วง Christmas, New Year Eve’s กรุณาสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์ มือถือ:
โทรศัพท์:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039