บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด
 

    หน้าแรก     ตั๋ว บัตรการแสดง   ปางช้างแม่สา เชียงใหม่

 
  
สำรองบริการออนไลน์ เกี่ยวกับการสำรองบริการ
  บริการจองตั๋ว และ บัตรเข้าชมการแสดง ออนไลน์

 

 

 

ราคาบัตร ปางช้างแม่สา เชียงใหม่

รหัส : TKN02

เวลาทำการ :

ทุกวัน 1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค. 2563
ปางช้างแม่สา เปิดทำการทุกวัน 07.00 น. - 15.30 น.

รอบการแสดงโชว์ 
08.00 น./ 09.40 น./ 13.30

.
อัตรา ค่าเข้าชม ปางช้างแม่สา เชียงใหม่

รายละเอียด

ราคา

   

ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 15 นาที 
( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)


600.-

ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 25นาที 
( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)


800.-

ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 45นาที 
( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)


1,200.-

   
*** ทุกรายการต้องชำระค่าผ่านประตูเพิ่ม
ค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่
230.-
ค่าผ่านประตู เด็ก
150.-

หมายเหตุ
- ผู้นั่งช้างต้องมีน้ำหนักรวม 2 ท่าน ไม่เกิน 150 - 170 กิโลกรัม หรือ 80 กิโลกรัมต่อท่าน 
- สตรี มีครรภ์ ไม่อนุญาติให้นั่งช้าง
 

จองบัตร ปางช้างแม่สา โทร 02 758 5035

 

 

 

รายละเอียด ปางช้างแม่สา

"ปางช้างแม่สา" ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก ใช้เวลาขับรถจากตัวเมืองมาถึงปางช้างภายในเวลาประมาณ 20 นาที
โดยคุณสามารถสัมผัสได้กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของสองข้างทางไปจนถึงปางช้างแม่สา
จากประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี และจำนวนช้างที่มีกว่า 70 เชือกที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูอย่างดี
เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าปางช้างกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในด้านการดูแลช้าง การสืบพันธุ์ช้าง
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
หากมองย้อนกลับไปเมื่อช่วงหลายทศวรรษที่แล้ว เราคงจะคุ้นเคยกับภาพของการใช้ช้างในงานอุตสาหกรรมป่าไม้
เป็นส่วนมากในเขตป่าของพื้นที่ภาคเหนือ แต่เนื่องด้วยการตระหนักถึงคุณค่าในความฉลาดและ
ความสามารถที่มีมากของช้างแล้ว "คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร" จึงได้ก่อตั้งปางช้างแม่สาขึ้นในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์
ที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่สาในเขตหุบเขาแม่สาเมื่อปี พ.ศ. 2519 นับตั้งแต่นั้น คุณชูชาติได้ทำการซื้อช้างจากที่ต่างๆ
มาเพื่อทำการฝึกและพัฒนาทักษะต่างๆ
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถของช้างเหล่านี้ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้ที่หลงเสน่ห์ในความน่ารักของช้าง
และหวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะเกิดความรักและตระหนักในคุณค่าของช้างไทย
ปางช้างแม่สาเป็นปางช้างแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 version
2008 เนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอปางช้างยุคใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่
ที่ดีต่อช้างทุกเชือกและมีความมั่นใจว่าช้างทุกเชือกอยู่อย่างอิ่มท้องและมีความสุข
คุณชูชาติยังได้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนประชากรช้างไทย
และอนุรักษ์ช้างไทย โดยช้างที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะถูกคัดเลือกให้ทำการสืบพันธุ์เพื่อให้กำเนิดสมาชิกใหม่
ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการเลี้ยงดูอย่างดีและเชี่ยวชาญนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าช้างทุกเชือกที่อยู่ภายใต้
การดูแลของเราจะมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

ชมการแสดงช้างและนั่งช้าง
ภายในบริเวณแม่สาช้างเนอสเซอรี่ ท่านจะได้ชมครอบครัวช้างไทยและบรรดาช้างน้อยทั้ง 14 เชือก
ในโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทย ท่านจะได้สัมผัสความน่ารักอย่างใกล้ชิด ปางช้างแม่สา
ได้เปิดหอศิลปะปางช้าง (MAESA ELEPHANT ART EXHIBITHION HALL)
ซึ่งจัดแสดงภาพวาดจากฝีมือช้างที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ (GULNNESS WORLD RECORDS)
ได้รับการบันทึกสถิติ ภาพวาดจากฝึมือช้างที่มีราคาแพงที่สุดในโลก สำหรับท่านที่สนใจได้เข้าชมผลงาน
ชิ้นประวัติศาสตร์ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
บ้านโต้งหลวง
- ชมหมู่บ้านชาวเขาที่รวมหลายชนเผ่า อาทิ กระเหรี่ยงคอยาว ,ม้ง,อาข่า

ชุมชนชาวเขาที่เชียงใหม่" เป็นศูนย์กลางเรียนรู้วิถีชีวิต ของชาวเขาหลากหลายชนเผ่า
เช่น ลาหู ปาหล่อง ปาดอง(คอยาว) เหย้า อีก้อ ม้ง และกะเหรี่ยงขาว ชุมชนแห่งนี้
ท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว
การทำหุ่นไล่กา การรวมกลุ่มของชาวเขาที่ชุมชนแห่งนี้ ก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม
ศึกษาถ่ายรูป และซื้อของที่ระลึก เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และพวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

แผนที่ ปางช้างแม่สา เชียงใหม่พิกัด GPS 18.899924, 98.875397
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623

221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039

EX 7

20/12/2019